V Žiline si pripomenuli Týždeň slovenských knižníc

Stack of books on wooden table. Education concept.Stack of books on wooden table. Education concept.

Týždeň slovenských knižníc si v Krajskej knižnici v Žiline pripomínajú každoročne, rok 2021 nie je výnimkou. Z dôvodu protipandemických opatrení sa však plánované aktivity zrealizovali len online, na sociálnych sieťach.

Začiatok týždňa sa niesol v duchu obľúbených spomienok na knižnicu a knihovníka. Nahraté príspevky boli postupne počas týždňa zverejňované. Aj čitatelia sa mohli zapojiť zaslaním svojho príspevku alebo videa na facebook knižnice, vyžrebovaný výherca bol odmenený taškou Idem do/z knižnice.

Vševedko, Nevedko a Ja bol názov zábavného kvízu, ktorý mohli deti spolu so svojimi rodičmi vyplniť nielen počas uplynulého týždňa. Nájdu ho na detskom facebooku knižnice aj počas celého mesiaca marec, ktorý je Mesiacom knihy. Spomedzi riešiteľov kvízu neskôr vyžrebujeme šesť výhercov, ktorí získajú jednu zo zaujímavých kníh.

Stred Týždňa slovenských knižníc spríjemnili pracovníci žilinskej knižnice záujemcom formou tvorivých dielní pod názvom Tvorenie s knižnicou naživo. Spoločne si vyrobili papierové girlandy. Tvorivé dielne uvítali účastníci rôznych vekových kategórií.

Je nás počuť…, taký bol názov spoločnej aktivity knižníc v Žilinskom kraji. Jej hlavným organizátorom bola Oravská knižnica Antona Habovštiaka v Dolnom Kubíne. Knižnice, ktoré boli do projektu zapojené, spoločne naživo čítali v piatok 5. marca o 15.00 hod. Niektoré knižnice sa zamerali na súčasných slovenských, ale aj svetových autorov, iné na výber z klasiky. V Krajskej knižnici v Žiline knihovníci Goran Lenčo a Miloš Zvrškovec čítali zo svojej vlastnej tvorby. Praktické záložky s možnosťou zľavy na nákup kníh a zápisné pre deti do 15 rokov zadarmo boli prekvapením, ktorému sa potešili nielen detskí návštevníci knižnice.

Týždeň slovenských knižníc organizuje Slovenská asociácia knižníc, Spolok slovenských knihovníkov a knižníc a všetky knižnice na Slovensku, ktoré sa do tohto podujatia zapoja. Jeho cieľom je pozitívne zviditeľňovať knižnice ako kultúrne a vzdelávacie inštitúcie prostredníctvom najrozmanitejšieho spektra aktivít a podujatí.