V Žiline sa zmodernizuje a obnoví ďalších 13 zastávok mestskej hromadnej dopravy

nové zastávky MHDnové zastávky MHD

Žilinská samospráva pokračuje v rekonštrukciách zastávok mestskej hromadnej dopravy. V rámci tretej etapy prác obnoví 13 zastávok. Modernizácie sa dočkajú zastávky na Vysokoškolákov v smere na Vlčince, Žilinská univerzita v smere na Solinky a na Vlčince, Limbová a Centrálna v smere do centra mesta, Centrálna v smere na Jaseňovú, Závodská v smere do centra, Tajovského v smere do centra i na Jaseňovú, Kultúrny dom (Bytčica) v smere do Žiliny, Polícia v smere Hurbanova a v smere do centra aj zastávka Priemyselná a Hollého. Rekonštrukčné práce v predpokladanej hodnote viac ako 1,4 mil. eur zafinancuje mesto z Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP) a vlastných zdrojov.

Hlavnou aktivitou projektu, s ktorým mesto uspelo pri žiadosti o grant, sú stavebné práce na rekonštrukciách zastávok. Ich obnova vychádza z vypracovaného Územného generelu dopravy mesta Žilina a z plánu udržateľnej mobility.

Počas rekonštrukčných prác sa kompletne vymení podložie zástavového zálivu, na ktorom vozidlo stojí počas státia na zastávke. Súčasný nerovný a hrboľatý povrch so zvlneným asfaltom, vypadanými kockami či dlažbou znižuje kvalitu prepravy cestujúcich a je možným zdrojom zranení. Navrhnuté úpravy zastávok mestskej hromadnej dopravy zahŕňajú aj debarierizačné opatrenia pre osoby

s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie. Súčasťou zmodernizovaných zastávok bude aj automat na cestovné lístky, prístrešok, lavička a odpadkový kôš. Konštrukcia prístrešku zastávok bude mať na základe návrhu Útvaru hlavného architekta mesta Žilina opäť neutrálnu antracitovú farbu.

„V mestskej hromadnej doprave v Žiline sa po zapojení do projektu integrovanej dopravy udiali pozitívne zmeny, ktoré dlhodobo ovplyvnia jej úroveň. Rekonštrukcia zastávok je významným projektom zvyšujúcim kvalitu a komfort cestovania v Žiline. Aktuálnou realizáciou rekonštrukčných prác na zastávkach sa zvýši priepustnosť i kapacita zastávkových zálivov a zabezpečí sa plynulosť cestnej premávky pri zaťažení dopravou v čase rannej či popoludňajšej špičky. Teší ma, že vďaka úspechu vo výzvach prostredníctvom Integrovaného regionálneho operačného programu môžeme postupne obnoviť zastávky mestskej hromadnej dopravy a v konečnom dôsledku tak zatraktívniť verejnú osobnú dopravu v našom meste,“ podotkol primátor Peter Fiabáne.

Aktuálne rekonštrukčné práce na zastávkach MHD nadväzujú na zrealizovaný projekt rekonštrukcie zastávok v prvej etape, v rámci ktorej bolo od roku 2018 obnovených 26 zastávok MHD. Mesto bolo úspešné aj so získaním prostriedkov z IROP na druhú etapu prác, počas ktorých sa v rokoch 2020 a 2021 zrekonštruovalo päť nových zastávok a vybudovala sa jedna nová na Hôreckej ceste. V súčasnosti žilinská radnica pripravuje stavebné práce v štvrtej etape rekonštrukcie ďalších dvoch existujúcich zastávok MHD. Do roku 2023 by malo byť obnovených a zmodernizovaných celkom 47 zastávok hromadnej dopravy.

Projekt bol finančne podporený z Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP).

logá eurofondy