V Žiline sa začínajú vydávať hlasovacie preukazy k prezidentským voľbám

volby-urna-ilustrakvolby-urna-ilustrak

Žilinská samospráva začína od stredy 7. februára 2024 vydávať hlasovacie preukazy k nadchádzajúcim prezidentským voľbám. Na základe hlasovacieho preukazu môže volič hlasovať v deň volieb v akejkoľvek volebnej miestnosti na Slovensku.

Prezidentské voľby sa budú konať v sobotu 23. marca 2024, prípadné druhé kolo je naplánované na sobotu 6. apríla 2024. V prípade, že volič, ktorý má trvalý pobyt v meste Žilina, nebude môcť voliť vo volebnom okrsku v mieste svojho trvalého pobytu, môže požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu. Žilinčania budú môcť o hlasovací preukaz k voľbe prezidenta Slovenskej republiky požiadať viacerými spôsobmi, a to buď osobne, listom, elektronicky, prípadne prostredníctvom splnomocnenej osoby.

Osobne je možné o hlasovací preukaz požiadať priamo v klientskom centre Mestského úradu v Žiline na Námestí obetí komunizmu a to do 22. marca 2024 pre prvé kolo a do 5. apríla 2024 pre druhé kolo. V prípade, že volič požiada o vydanie preukazu elektronicky, musí tak urobiť prostredníctvom emailu na adresu hlasovacipreukaz@zilina.sk. Elektronická žiadosť musí byť doručená najneskôr 15 pracovných dní predo dňom konania volieb, teda do 4. marca pre prvé kolo a do 14. marca pre druhé kolo. Rovnaké termíny platia aj pre žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu písomnou formou. Žiadosti je potrebné zaslať na adresu Mestský úrad v Žiline, Námestie obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina. Na obálku treba uviesť „Žiadosť o hlasovací preukaz“.

Volič môže požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu aj prostredníctvom splnomocnenca, najneskôr však v posledný pracovný deň predo dňom konania volieb (do 22. marca 2024 pre prvé kolo, do 5. apríla 2024 pre druhé kolo). O hlasovacie preukazy pre obe kolá prezidentských volieb je možné požiadať aj jednou žiadosťou, musí to v nej byť však zreteľne uvedené. Volič, ktorému bol vydaný hlasovací preukaz, môže voliť aj vo volebnej miestnosti podľa miesta svojho trvalého pobytu, avšak iba s hlasovacím preukazom. Všetky dôležité informácie o možnostiach podávania žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu nájde verejnosť na webovej stránke mesta Žilina alebo na linku: https://zilina.sk/agenda/vydavanie-hlasovacieho-preukazu/   

V ostatných parlamentných voľbách, ktoré sa konali minulý rok v septembri, vydalo mesto Žilina 2 764 hlasovacích preukazov. Žilinčania budú v nadchádzajúcich prezidentských voľbách voliť v 79 volebných okrskoch. Volebné miestnosti sa otvoria v sobotu 23. marca 2024 o 7.00 hod. a uzatvoria sa o 22.00 hod.