V Žiline sa začína s jarným zberom nadrozmerného odpadu

ilustračná fotoilustračná foto

Žilinská radnica spúšťa začiatkom marca jarnú etapu rozmiestňovania veľkokapacitných kontajnerov. Kontajnery na zber objemného komunálneho odpadu postupne pristavia v jednotlivých mestských častiach od 4. marca do 21. apríla 2024.

Žilinčania budú môcť do veľkokapacitných kontajnerov vyhodiť nepotrebné veci z domácností, ktoré sú väčších rozmerov a nezmestia sa do štandardných nádob na komunálny odpad. Veľkokapacitné kontajnery sú určené prioritne na objemný odpad ako sú podlahoviny, starý nábytok, bytové jadrá, matrace či detské kočíky. Naopak, nepatrí tam elektronika, pneumatiky, farby, riedidlá alebo obaly z nebezpečných látok. Vyhadzovať sa sem nesmie ani drobný stavebný odpad, tráva, lístie alebo konáre. Komodity, ktoré nepatria do veľkokapacitných kontajnerov, môžu Žilinčania bezplatne odovzdať do zberného dvora na Jánošíkovej ulici a do zberného dvora v Považskom Chlmci počas pracovných dní od 10.00 do 18.00 hodiny a v sobotu od 8.00 do 12.00 hodiny. Výnimkou je zelený odpad, ktorý je možné odovzdať do zberného dvora v Považskom Chlmci a pneumatiky – tie sa odovzdávajú iba do pneuservisov alebo distribútorom pneumatík.

Veľkokapacitné kontajnery budú pristavované podľa harmonogramu v jednotlivých lokalitách vždy od pondelka do nedele. Začína sa v mestských častiach Budatín, Zástranie a Zádubnie. Ide o bezplatnú službu, ktorou chce žilinská samospráva odbremeniť obyvateľov od odvozu nadrozmerného odpadu na vlastné náklady a zjednodušiť manipuláciu s ním. Mesto Žilina rozmiestňuje veľkokapacitné kontajnery do jednotlivých častí mesta pravidelne dvakrát do roka, vždy na jar a na jeseň.