V Žiline sa začína s čistením ciest, chodníkov a verejných priestorov od zimného posypu

čistenie mestačistenie mesta
Žilina spúšťa upratovanie miestnych komunikácií a chodníkov po zimnej údržbe. Od tohto týždňa sa postupne začína s čistením chodníkov a verejných priestorov v centrálnej mestskej zóne, následne sa budú čistiť hlavné pešie ťahy a cyklistické trasy a ostatné chodníky smerom od centra mesta. Postupne sa bude pokračovať do všetkých mestských častí. Čistenie sa bude vykonávať strojným čistením a ručným dočistením v miestach, ktoré nie sú technike prístupné. Strojné čistenie miestnych komunikácií mechanizmami a ručné čistenie sa vykonáva od jari do jesene po skončení zimnej údržby, ktorej termín ukončenia je závislý od poveternostných a klimatických podmienok. Čistenie a údržba miestnych komunikácií začne v  Žiline od pondelka 20. marca 2023 odstraňovaním posypového materiálu a nečistôt po zimnej údržbe strojnými mechanizmami v nadväznosti na údržbu a čistenie chodníkov, zastávok MHD a verejných priestorov. V priestoroch, kde nie je možné strojné čistenie, bude vykonávané ručné čistenie pracovníkmi zmluvného poskytovateľa služieb. Rovnako ako pri chodníkoch, aj s čistením miestnych komunikácií začnú cestári najskôr v centre mesta, následne sa presunú na sídliská a do mestských častí. Po ukončení čistenia po zimnej údržbe sa plynule začne pravidelné strojné čistenie komunikácií podľa Operačného plánu. Čistenie a údržba sa bude vykonávať na základe týždenného harmonogramu čistenia, ktoré budú pravidelne zverejňované na internetovej stránke mesta Žilina: https://www.zilina.sk/oznamy-mesta/kategorie-oznamov-mesta/komunalne-sluzby/