V Žiline sa začal nový školský rok, do prvých tried nastúpilo 866 žiakov

Školský rokŠkolský rok

Brány žilinských základných škôl v prvý školský deň vo štvrtok

2. septembra prvýkrát prekročilo spolu 866 žiakov prvých ročníkov. Z nich 708 sa bude vzdelávať v základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta a zvyšok 158 v súkromných či cirkevných základných školách. Ako súčasť plnenia povinnej školskej dochádzky pre päťročné deti je od 1. septembra povinné predprimárne vzdelávanie v materských školách. Do predškolských tried v Žiline tento rok nastúpilo 842 škôlkarov. Žilinská samospráva aktuálne spravuje 20 materských, osem základných škôl a šesť základných škôl s materskými školami.

Žilinských škôlkarov privítali zrekonštruované priestory škôl. V aktuálnom roku sa uskutočnila rozsiahla rekonštrukcia za 1,3 mil. eur v Materskej škole Suvorovova. Obnovili sa pri nej všetky pavilóny a zároveň realizovala nadstavba, čím sa zvýšila kapacita školy o 42 miest. V materskej škole, ktorá je súčasťou Základnej školy Gaštanová, sa po rekonštrukcii rozšírili kapacity o 20 miest.

Nadstavba školy a revitalizácia detského ihriska sa uskutočňujú aj v Materskej škole Závodie. Stavebné práce zamerané na zvýšenie kapacity školy budú stáť viac ako 350-tisíc eur.

Rekonštrukciou prešla aj materská škola, ktorá je súčasťou Základnej školy Dolná Trnovská v Trnovom. Zmenila sa pri ňom dispozícia jedného poschodia, na ktorom sa nachádza materská škola. Z troch menších tried sa vytvorili dve väčšie triedy určené škôlkarom a každá z nich má už dnes svoju vlastnú umyváreň. Práce, ktoré sa začali v júli, dodávateľ ukončil na konci augusta za vysúťaženú cenu 33 370 eur.

Rekonštrukcia za takmer 900-tisíc eur sa v uplynulých dňoch začala aj v Materskej škole na ulici Andreja Kmeťa a Materskej škole Bajzova. V priebehu posledných dvoch rokov sa zvýšili kapacity žilinských mestských škôlok o vyše 120 miest.

S novinkami otvorili nový školský rok aj žilinské základné školy. V piatok 3. septembra odovzdá mesto do užívania zrekonštruované športovisko pri Základnej škole Martinská v Žiline. Zmodernizované objekty budú slúžiť pre športové aktivity zamerané na atletiku (beh, skok do diaľky, skok do výšky, vrh guľou) a juniorský futbal. S prácami za viac ako 250-tisíc eur sa začalo v apríli tohto roku.

V uplynulých dňoch začala revitalizácia športových ihrísk pri Základnej škole s materskou školou Gaštanová na žilinskom sídlisku Solinky. Počas realizácie projektu bude zrekonštruovaná atletická dráha, skok do diaľky, zrevitalizuje sa volejbalové a viacúčelové ihrisko, pribudnú nové povrchy, spevnené plochy či ochranné siete okolo ihrísk. Práce by mali trvať štyri mesiace, mesto za ne zaplatí viac ako 289-tisíc eur.

Zmeny však nenastali len pri športoviskách. Vďaka úspešnému projektu z Integrovaného regionálneho operačného programu mesto počas leta nakúpilo pre päť zapojených základných škôl 6 200 kusov kníh či učebníc v celkovej hodnote viac ako 52-tisíc eur.

„Veľmi ma teší, že zároveň s otvorením nového školského roka môžeme každý rok v Žiline oznamovať mnohé novinky, ktoré sa týkajú rekonštrukcií i obnov našich materských či základných škôl. V modernizácii škôl chceme aj naďalej pokračovať, keďže vidíme praktický význam vo vytváraní adekvátnych podmienok pre deti a učiteľov. Všetkým nám prajem, aby nás problémy v súvislosti s ochorením COVID-19 obišli a aby sme ostali zdraví. Žiakom želám čo najviac plnohodnotných dní v kruhu spolužiakov, veľa nových vedomostí a zážitkov v novom školskom roku. Pedagógom zas želám veľa síl, energie a radosti pri napĺňaní krásneho učiteľského poslania,“ podotkol primátor Žiliny Peter Fiabáne.

V základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta sa v minulom školskom roku vzdelávalo celkom 6 237 žiakov. Aktuálne štatistiky budú k dispozícii po 15. septembri.

Fotografie na stiahnutie z otvorenia školského roka na základných školách v Brodne a Budatíne nájdete na voľné použitie v odkaze: https://flic.kr/s/aHsmWBJao3