V Žiline sa začal nový školský rok, do prvých tried nastúpilo 842 žiakov

otvorenie školského rokaotvorenie školského roka
Brány žilinských základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta v prvý školský deň v pondelok 5. septembra prekročilo spolu 842 žiakov prvých ročníkov. Dohromady sa bude v základných školách v Žiline vzdelávať celkom 6 696 žiakov. Do materských škôlok nastúpilo celkom 2 389 škôlkarov, z nich 649 bude navštevovať predškolské triedy. Ako súčasť plnenia povinnej školskej dochádzky pre päťročné deti je povinné predprimárne vzdelávanie v materských školách od septembra minulého roka. Žilinská samospráva aktuálne spravuje 20 materských, osem základných škôl a šesť základných škôl s materskými školami. „Posledné dva roky prechádzali školy viacerými zmenami, ktoré poznačila najmä pandémia koronavírusu. Na mnohých školách sa žiaci učili online, prostredníctvom elektronických zariadení, čo v mnohých prípadoch nebolo jednoduché tak pre žiakov, ako i pedagógov. Verím, že v novom školskom roku sa budú naši najmenší venovať školským povinnostiam priamo v školách, a preto im aj touto cestou prajem mnoho úspechov a čo najlepšie výsledky,“ povedal primátor mesta Žilina Peter Fiabáne. S novinkami otvorili nový školský rok aj žilinské školy. Žilinských škôlkarov privítali zrekonštruované priestory interiéru Materskej školy Bajzova 9 za viac ako 540-tisíc eur, kde sa po zrealizovaných prácach zvýšila kapacita o 24 miest. Šesť plnohodnotných tried pre škôlkarov vzniklo v Materskej škole Andreja Kmeťa 15 (Elokované pracovisko Hollého 66), a to rekonštrukciou priestorov bývalej Základnej školy na Hollého ulici. Nadstavbou prešla i Základná škola s materskou školou Školská 49 v Závodí, kde sa v materskej škole vytvorili dve triedy pre 33 detí. Rozsiahla rekonštrukcia čaká Materskú školu Námestie Janka Borodáča 6, kde sa zníži energetická náročnosť budovy a rozšíri sa o 24 miest. Aktuálne sa uskutočňujú rekonštrukčné práce za viac ako 430-tisíc eur na Základnej škole s materskou školou v Bytčici, vďaka čomu sa zníži energetická náročnosť budovy či zrealizuje zateplenie. Z tohto dôvodu budú deti počas nasledujúceho školského roka navštevovať Základnú školu s materskou školou Gaštanová, ktorá je ich domovskou školou. Žiakov zo žilinských škôl čaká najbližšie voľno až počas jesenných prázdnin, ktoré budú od 28. októbra do 31. októbra. Ďalšie prázdniny budú až v období Vianoc a sú naplánované od 23. decembra do 7. januára 2023. Upozornenie: Aktuálne štatistiky budú upresnené po 15. septembri. Konečné počty detí v materských a v základných školách sa môžu až do polovice septembra meniť, v závislosti napríklad od odkladu povinnej školskej dochádzky, ako i od neskoršieho prihlásenia dieťaťa do školy.