V Žiline sa uskutočnilo stretnutie mladých

spojme mladýchspojme mladých

Mesto Žilina v spolupráci s Centrom voľného času zorganizovalo stretnutie mladých ľudí a pracovníkov s mládežou. Cieľom stretnutia, na ktoré prišlo vyše 40 mladých ľudí spolu s koordinátormi školských parlamentov a inými pracovníkmi s mládežou, bolo okrem zosieťovania mládeže ponúknuť možnosti realizácie, participácie, rozvoja mesta, kultúry, dobrovoľníctva v meste, a to v spolupráci s celým Žilinským krajom. Víziou je osloviť aktívnych občanov a dobrovoľníkov, ktorí majú záujem participovať na kultúrnom a komunitnom dianí. Zámerom je i prepojenie s organizáciami v meste, ktoré dobrovoľníkov pre svoje fungovanie potrebujú, ako napríklad komunitné centrá.

Podujatie zorganizovala koordinátorka mesta mládeže Mgr. Jaroslava Súlovská v spolupráci s Národným inštitútom vzdelávania a mládeže v zastúpení s Mgr. Karolínou Majkovou, regionálnou koordinátorkou práce s mládežou v Žilinskou kraji, referentkou odboru kultúry mesta Žilina Ing. Luciou Šimo, referentkou odboru školstva a športu Žilinského samosprávneho kraja Ing. Martinou Gajdárovou.

Najbližšími konkrétnymi možnosťami pre občanov bude kultúrne komunitné pódium v rámci vianočných trhov a realizovanie exteriérovej Chill zóny v Centre voľného času.