V Žiline pribudne viac ako 130 miest pre deti v materskej škole

ilustračná fotoilustračná foto

Takmer 600-tisíc eur bude stáť prestavba bývalej základnej školy, ktorou sa na Hollého ulici 66 v Žiline rozšíri elokované pracovisko Materskej školy Andreja Kmeťa. Budova a areál sa upravia pre potreby materskej školy. Priestorová kapacita sa vďaka stavebným úpravám, ktoré samospráva financuje z vlastných zdrojov, navýši o šesť plnohodnotných tried pre viac ako 130 detí. Nové priestory a areál by mali začať škôlkari i personál materskej školy využívať už v septembri tohto roku.

Kompletne sa zrekonštruuje kotolňa, vykurovacie telesá a elektrická inštalácia vrátane nových svietidiel, čo zníži energetickú náročnosť budovy. Existujúce triedy sa upravia tak, aby vyhovovali normám pre materskú školu. Vybudujú sa nové sociálne zariadenia, osobitne pre každú triedu. Dobuduje sa jedáleň na výdaj stravy. Opravy sa dočká aj vonkajšia kanalizácia s dôrazom na potreby materskej školy.

Vnútorný areál prejde kompletnou revitalizáciou, kde budú nainštalované nové hracie prvky, pribudne lanová sieť, lanová pyramída, kolotoč na státie, šmýkačka s rebríkom, trampolíny, hojdačky na pružine, reťazové hojdačky i vežová hracia zostava. Areál sa doplní o nové pieskoviská a parkové lavičky. Pre väčšiu bezpečnosť detí sa doplní oplotenie a niektoré hracie prvky budú doplnené dopadovou plochou z gumenej dlažby. Z dôvodu nainštalovania hracích a edukatívnych prvkov sa v pondelok 28. februára uskutoční komplexná úprava areálu školy, počas ktorej bude odstránená najmä náletová zeleň.

„V priebehu posledných dvoch rokov sa vďaka rekonštrukciám a obnovám zvýšili kapacity mestských škôlok v Žiline o vyše 120 miest. V septembri k nim pribudnú ďalšie nové triedy v elokovanom pracovisku Materskej školy Andreja Kmeťa na Hollého ulici. Budova i areál prejdú rekonštrukciou, čo je skvelá správa pre deti i pedagógov. Teším sa, že napriek obdobiu, ktoré bolo poznačené pandémiou koronavírusu aj v ekonomickej oblasti, sa nám darí realizovať množstvo užitočných projektov,“ zhodnotil žilinský primátor Peter Fiabáne.

Mesto Žilina aktuálne spravuje 20 materských, osem základných škôl a šesť základných škôl s materskými školami. Ako súčasť plnenia povinnej školskej dochádzky pre päťročné deti je od 1. septembra 2021 povinné predprimárne vzdelávanie v materských školách. Do materských škôl v Žiline tento rok nastúpilo 2 307 detí, predškolské triedy navštevuje 875 škôlkarov.