V Žiline ošetrujeme chránené druhy stromov

úprava suchých častí drevínúprava suchých častí drevín
Mesto Žilina v týchto dňoch ošetruje chránené stromy druhu lipa malolistá (Tilia cordata). Dva z nich sa nachádzajú na Kysuckej ceste, vedené v štátnom zozname pod označením S 187 a štyri kusy sa nachádzajú medzi komunikáciami Rajecká a Bytčická, v štátnom zozname sú vedené pod označením S 185.   Ošetrenie je nutné vykonať, keďže stromy sú v zlom zdravotnom stave a vykazujú známky zanedbanej starostlivosti. Dôsledkom je výskyt suchých kostrových konárov, čím je znížená fyziologická a estetická hodnota stromov/drevín. Zámer ošetrenia spočíva vo vykonaní bezpečnostných, zdravotných a redukčných rezov. Na drevinách sa po uvedených rezoch budú aplikovať bezpečnostné väzby. Všetky uvedené práce sa vykonajú v zmysle STN 83 70 10 Ošetrovanie, udržiavanie a ochrana stromovej vegetácie. Žilinská samospráva nemá povinnosť sa o predmetné dreviny starať, nakoľko nerastú na pozemkoch vo vlastníctve mesta a starostlivosť by mal zabezpečovať štát cez svoje odborné organizácie. Stromy a zeleň nám však nie sú ľahostajné, preto mesto vybavilo súhlas na ich ošetrenie a zafinancovalo práce zo spoločenskej hodnoty drevín.