V Závodí predstavili návrh nového námestia

V žilinskom Závodí vznikne nový priestor pre stretávanie občanov s charakterom zeleného námestia. V súčasnosti sa tu nachádza rozsiahla asfaltová plocha, ktorú križuje viacero ulíc a v jej strede stojí kamenný kríž. Nový vizuál centrálneho verejného priestoru predstavila žilinská radnica obyvateľom na spoločnom stretnutí vo štvrtok 2. mája v rámci akcie „Deň Zeme“ priamo na mieste budúceho námestia.

Centrálny priestor v mestskej časti Závodie tvorí malé námestie, do ktorého sa zbieha osem ulíc. Uprostred stojí na podstavci kamenný kríž z roku 1906, ktorý dali postaviť občania Závodia v Amerike. Hoci ide o významný pietny prvok, okolie v súčasnosti pôsobí nedôstojne a chýbajú tam lavičky. Žilinská samospráva chce preto tento priestor zrevitalizovať. Dala vypracovať architektonickú štúdiu, ktorú zrealizoval Útvar hlavného architekta mesta Žilina v spolupráci so študentmi architektúry. „Tento verejný priestor má obrovský potenciál stať sa príjemným miestom so zeleňou na stretávanie občanov s kvalitou vyhovujúcim súčasným štandardom a s ohľadom na adaptáciu na zmenu klímy. Útvar hlavého architekta vytvoril niekoľko variantov riešení, ktoré vnášajú do priestoru zeleň a navrhujú, ako by mohlo námestie v budúcnosti vyzerať,“ uviedol žilinský primátor Peter Fiabáne. 

V súčasnosti je toto miesto popretkávané sieťou komunikácií, pričom automobilová ani pešia doprava nie je jasne vymedzená. Dôležitými podkladmi pre návrh konceptu spomínaného priestoru boli preto najmä dopravné rozbory pozostávajúce z dopravného prieskumu a analýzy ďalších dát, ktoré pomohli objasniť správanie jednotlivých používateľov v danom území. „Hlavným cieľom návrhu koncepcie je prepojenie dôležitých peších ťahov v smere parčík- prevádzka Coop Jednota, ktorý je na základe analýz najviac frekventovaný chodcami,“ priblížil Rudolf Chodelka, riaditeľ Útvaru hlavného architekta mesta Žilina.

Architekti vo svojich návrhoch vytvorili zvýšený priechod pre chodcov a uprostred námestia vznikne nový centrálny priestor. Táto zelená oáza umožní chodcom bezpečný a príjemný prechod cez aktuálne komplikovanú križovatku. „Okolie kríža bude tvorené menšou spevnenou plochou s posedením, obklopené kvetinovými záhonmi a vegetáciou. Celé námestie dostane zelený nádych, upokojí sa doprava a zvýši sa bezpečnosť chodcov a cyklistov. Parkovanie pred prevádzkou potravín zostáva zachované,“ doplnil R. Chodelka.

Viac informácií o projekte sa dozviete na linku: https://uha.zilina.sk/aktuality/pozvanka-predstavenie-ideovo-architektonickej-studie-namestia-pri-krizi-v-zavodi/