V týchto dňoch môže vašu domácnosť navštíviť zamestnanec Štatistického úradu

Hands on the table during business meetingHands on the table during business meeting

Štatistický úrad Slovenskej republiky uskutočňuje od 15. apríla do 31. júna 2021 zisťovanie o využívaní informačných a komunikačných technológií v domácnostiach a u jednotlivcov.

Cieľom tohto štatistického prieskumu je zistiť úroveň vybavenosti domácností informačnými a komunikačnými technológiami. Zároveň úrad zisťuje úroveň znalostí a zručností obyvateľstva vo využívaní týchto technológií.

Do zisťovania bolo zapojených 5 060 domácností z viac ako 170 obcí a miest, medzi ktorými je aj Žilina. V tomto období navštívi vybrané domácnosti zamestnanec Štatistického úradu SR poverený funkciou opytovateľa, ktorý je povinný preukázať sa osobitným poverením. Všetky informácie a názory, ktoré domácnosti úradu poskytnú, sú chránené, nezverejňujú sa a slúžia výlučne pre potreby štátnej štatistiky.

Podrobnejšie informácie sa môžete dozvedieť na webovej stránke Štatistického úradu SR alebo telefonicky na t. č.: 041/5113210.