V sobotu 5. novembra sa bude realizovať zber elektroodpadu i odpadu s obsahom škodlivých látok

ilustračná fotoilustračná foto
Mestský úrad v Žiline (odbor správy verejného priestranstva a životného prostredia) oznamuje, že dňa 5. 11. 2022 sa bude na území mesta Žilina vykonávať zber starého elektroodpadu. Komodity ako chladničky, práčky, televízory, rádiá, počítače, monitory, varné kanvice a iný elektroodpad môžu občania bezplatne priniesť v určenom čase na uvedené stojisko na základe nižšie uvedeného harmonogramu.

Zber elektroodpadu jeseň 2022

Samospráva zároveň začína od 5. 11. 2022 aj so zberom odpadu s obsahom škodlivých látok, ktorý sa bude realizovať do 19. 11. 2022. Komodity ako odpadové farby, rozpúšťadlá, lepidlá, obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok alebo kontaminované nebezpečnými látkami, brzdové kvapaliny, oleje či olejové filtre môžu občania bezplatne priniesť v určenom čase na uvedené stojisko. Zber sa netýka kyselín a pesticídov. Odpad je potrebné priniesť v uzatvárateľných pôvodných obaloch. Odpad môžu odovzdať len fyzické osoby – nepodnikatelia (max. 5 kg na 1 osobu).