V školách sa začína nový školský rok. Vybrané školy získajú zelené areály

Základná škola Martinská najúspešnejšou spomedzi základných škôl v krajiZákladná škola Martinská najúspešnejšou spomedzi základných škôl v kraji

Do základných škôl v pôsobnosti mesta Žilina dnes nastúpi približne 6 800 žiakov. Brány škôl po prvýkrát uzrú žiaci prvého ročníka, ktorých je spolu 765. Súčasťou je predprimárne vzdelávanie v materských školách, na ktoré nastúpi 810 škôlkarov. V zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Žilina je aktuálne 20 materských, 8 základných škôl a 6 základných škôl s materskými školami. Súčasťou nového školského roka na vybraných školách sú zelené opatrenia, ktoré dodajú nový vzhľad areálov.

„Prajem všetkým žiakom a deťom úspešný štart do nového školského roka. Dúfam, že vás letné prázdniny posilnili na dosahovanie dobrých výsledkov a úspechov či už v škole alebo v rôznych mimoškolských aktivitách. Tento rok sme pri otváraní nového školského roka 2023/2024 sme zrealizovali niekoľko zelených opatrení na vybraných školách v Žiline. Som rád, že každoročne posúvame kvalitu vyučovacieho procesu smerom vpred, aby sme priniesli deťom zelené prvky v bezprostrednej blízkosti školy, ktoré môžu využívať.“ uviedol primátor Žiliny Peter Fiabáne.

Aktuálne informácie o počte žiakov v základných a materských školách budú k dispozícii po 15. septembri 2023.

Realizácia zelených opatrení je rozdelená do dvoch etáp. V rámci prvej etapy sa obnovujú areály v Základnej škole s materskou školou na Ul. sv. Gorazda a v Materskej škole Trnavská. Počas druhej etapy sa obnovujú vonkajšie priestory v Základnej škole Limbová, Základnej škole s materskou školou Gaštanová a v Základnej škole s materskou školou Do Stošky v Bánovej. Hlavnými užívateľmi týchto priestorov sú deti, mesto Žilina sa preto snažilo o vysokú kvalitu návrhov s dôrazom na funkčnosť, komfort a v neposlednom rade dizajn.

Samospráva počas prípravy úzko spolupracovala s riaditeľmi škôl, aby im výsledný projekt revitalizácie ponúkol to, čo v škole či škôlke potrebujú. Vysadili sa nové vegetačné prvky, ako napríklad trvalkové záhony, živé ploty, vzrastlé solitérne dreviny, vyvýšené kvetináče a obnovili sa trávniky. Spevnené plochy boli nahradené zeleňou či vodopriepustnými povrchmi tak, aby ich mohli deti zmysluplne využívať a pohybovali sa v kultivovanom prostredí.

Dokončenie zelených opatrení v rámci obidvoch etáp je naplánované na október 2023. Oba projekty sú spolufinancované prostredníctvom eurofondov z OP IROP. Vysúťažená cena 1. etapy je 340 135,56 EUR s DPH, cena 2. etapy je 193 470,77 eur s DPH. Za projektovú dokumentáciu samospráva zaplatila 18 820 eur.