V Novej synagóge boli odprezentované zrealizované pilotné aktivity projektu venovanému klíme

Mesto Žilina včera zorganizovalo záverečnú konferenciu k projektu“ „Zmierňovanie a prispôsobovanie sa zmene klímy v meste Žilina“.

Projekt financovaný z Nórskych grantov a štátneho rozpočtu u nás úspešne využívame posledné 3 roky. Konferencia bola zameraná na prezentáciu zrealizovaných pilotných aktivít projektu, ktoré prispievajú k zmierňovaniu klimatickej zmeny a k vytvoreniu priaznivého mestského prostredia v dôsledku zmeny klímy.

Vďaka projektu sme v Žiline vysadili mnoho líniovej a mobilnej zelene, vytvorili zelenú strechu na budove MsÚ, obnovili les v Zástraní, obstarali kontajnery na kuchynský odpad, zakúpili elektromobily na rozvoz stravy pre seniorov, dobudovali a revitalizovali plochy Parku Sv. Juraja v Trnovom a mnoho ďalšieho.