V mestskej hromadnej doprave bude platiť mimoriadny prázdninový režim

Ilustračná_zastávka MHD v Žiline_2Ilustračná_zastávka MHD v Žiline_2

Mesto Žilina oznamuje, že od pondelka 19. do piatka 30. júna 2023 budú spoje mestskej hromadnej dopravy v Žiline jazdiť v mimoriadnom prázdninovom režime. Hlavným dôvodom je výrazný nedostatok práceschopných vodičov. Školské posilové spoje budú v uvedenom období zachované.

Dopravný podnik mesta Žilina zápasí s vysokým percentom práceneschopnosti v kategórii vodič, a to najmä s dlhodobejším charakterom chorôb a úrazov. Aktuálny stav vodičov na PN je 15,5 %. Dopravný podnik zároveň eviduje aj prirodzený úbytok vo forme odchodu starších vodičov do starobného dôchodku.

Napriek náborovým aktivitám je náročné doplniť túto pracovnú pozíciu vodiča takými počtami, ktoré by zabezpečili bezproblémový výjazd vozidiel v režime školského vyučovania. V kategórii trolejbusových vodičov DPMŽ aktuálne finišuje s výcvikom vodičov na vedenie trolejbusu a v júli budú môcť postupne jazdiť na trolejbusových linkách už aj samostatne.

Dopravný podnik mesta Žilina zároveň oznamuje, že vrátane dlhodobej motivácie s náborovým príspevkom vo výške 3-tisíc eur pre každého vodiča s platnými dokladmi na vedenie autobusu spustil nábor uchádzačov o získanie vodičského oprávnenia skupiny D. Snahou je získať záujemcov o prácu vodiča, ktorým bráni získať vodičský preukaz na autobus vysoká cena kurzu. Dopravný podnik príjme uchádzača do pracovného pomeru a hneď od prvého dňa ho zaradí do výcvikového kurzu v autoškole, pričom všetky náklady za výcvik uhradí DPMŽ.

Dopravný podnik mesta Žilina robí všetko preto, aby situáciu zlepšil a od septembra opäť fungoval v režime prevádzky pre školské vyučovanie.