V meste začína asistované sčítanie obyvateľstva, sčítacieho komisára si treba objednať

Hand with pen over blank check boxes in application formHand with pen over blank check boxes in application form
Na území celej Slovenskej republiky začala dnes 3. mája fáza asistovaného sčítania obyvateľstva. Všetci tí, ktorí z objektívnych dôvodov nemali možnosť alebo schopnosť zúčastniť sa sčítania obyvateľov samostatne do konca marca, tak môžu ešte urobiť prostredníctvom asistovaného sčítania do 13. júna.  Po tomto termíne bude sčítanie obyvateľov ukončené. Mesto pre účely asistovaného sčítania zriadilo 10 stacionárnych miest, ktoré sa nachádzajú vo viacerých častiach mesta. Každé pracovisko je vybavené počítačom a asistentom, ktorý pomôže ľuďom so sčítaním. Pre ľudí so zníženou mobilitou, ktorí sa nebudú môcť dostaviť na stacionárne kontaktné miesto, budú k dispozícii aj mobilní asistenti sčítania alebo sčítací komisári. Konkrétneho obyvateľa navštívia v jeho domácnosti a pomôžu mu so sčítaním až po tom, čo o túto službu sám telefonicky požiada. Službu mobilného asistenta si môžu obyvatelia objednať prioritne na telefónnom čísle callcentra Štatistického úradu SR: +421 2 20 92 49 19, na nahlasovanie požiadaviek na sčítanie slúžia aj telefónne čísla na Mestský úrad v Žiline: +421 41 70 63 404 alebo +421 41 70 63 424. Samospráva v tejto súvislosti upozorňuje, že žiadni sčítací komisári domácnosti svojvoľne nenavštevujú ani si za služby neúčtujú nijaký poplatok. Policajti varujú seniorov, aby v žiadnom prípade nepúšťali neznáme osoby k sebe do príbytkov. Každý asistent, ktorý bude asistované sčítanie v meste vykonávať, sa bude dokladovať preukazom. V Žiline sa od 15. februára do konca marca samosčítalo spolu 76 665 ľudí, čo je 88,96 % z odhadovaného počtu Žilinčanov. Sčítanie obyvateľov je zákonná povinnosť ustanovená zákonom č. 223/2019 Z. z. o sčítaní obyvateľov, domov a bytov v roku 2021 a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Nesplnenie povinnosti sčítať sa je správny delikt, za ktorý môže obec uložiť pokutu až do výšky 250 eur. Sčítanie má na Slovensku dlhú tradíciu a štatistický úrad ho vykonáva každých desať rokov. Získané informácie štatisti využijú ako základ pre analýzy vývojových trendov, pre prognózy a projekcie jednotlivých oblastí spoločenského života. Zoznam 10 stacionárnych miest na asistované sčítanie v Žiline a otváracie hodiny nájdete v galérii.