V meste sa začalo s očkovaním učiteľov, otvorené je aj veľkokapacitné očkovacie centrum

Ilustračná foto (7)Ilustračná foto (7)

V meste Žilina boli počas uplynulého víkendu zaočkovaní prví pedagogickí zamestnanci škôl. Okrem Fakultnej nemocnice s poliklinikou v Žiline (FNsP) môžu záujemcovia o vakcínu proti COVID-19 od soboty 13. februára využívať aj veľkokapacitné očkovacie centrum v športovej hale Spojenej školy na Rosinskej ceste v Žiline.  Ide o pilotný projekt, ktorého zriadenie si zobral na plecia Žilinský samosprávny kraj (ŽSK) na základe poverenia od Ministerstva zdravotníctva SR a v spolupráci s mestom Žilina.

Veľkokapacitné očkovacie centrum ŽSK má dennú kapacitu približne 1 000 zaočkovaných. Počas víkendu využilo možnosť dať sa očkovať v novootvorenom centre 530 učiteľov. Na zabezpečení vakcinácie sa podieľajú ambulantní lekári a sestry, ale pomáhajú aj medici.

,,Pre nás je vakcinácia veľmi dôležitá a kľúčová. Vedeli sme, že naši učitelia idú do škôl, idú učiť, potrebujeme ich chrániť, potrebujeme mať istotu, že sa budú v našich školách cítiť bezpečne,“ podotkol žilinský primátor Peter Fiabáne. Dodal, že zriadenie veľkokapacitného centra je príkladom pozitívnej spolupráce župy a mesta. V rámci Slovenska ide o jediný projekt svojho druhu. „Ďakujem všetkým, ktorý sa na otvorení veľkokapacitného vakcinačného centra podieľali. Verím, že poslúži nášmu obyvateľstvu a v prípade dostatku očkovacích látok, sa bude vakcinácia uskutočňovať čo najrýchlejšie. Ďakujem aj Fakultnej nemocnici s poliklinikou v Žiline, s ktorou máme výbornú spoluprácu. Na základe vzájomných rozhovorov, zareagovali veľmi promptne a popri štandardnom očkovaní verejnosti vytvorili mimoriadne kapacity na očkovanie učiteľov.“      

Veľkokapacitné očkovacie centrum v súčasnosti slúži najmä učiteľom, no zámerom je, aby ďalej fungovalo aj pre iné skupiny obyvateľstva. Aktuálne sa na očkovanie môžu prihlasovať pedagogickí zamestnanci do 55 rokov. Na očkovanie môžu prísť len osoby prihlásené prostredníctvom individuálnej registrácie, o ktorej sú Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR  informovaní riaditelia príslušných škôl.

Mimoriadne kapacity na objednanie pedagogických zamestnancov škôl vytvorila aj FNsP. V nedeľu 14. februára zaočkovala prvých 587 učiteľov vo veku do 55 rokov (vrátane) vakcínou AstraZeneca. Pri tejto vakcíne sú taktiež postupne podané dve dávky v rozptyle minimálne 28 dní. Kapacity na ďalšiu fázu očkovania pedagógov nad 55 rokov, ktorým bude podaná vakcína Moderna, vyčlenila žilinská nemocnica na nadchádzajúcu nedeľu 21. februára. Momentálne je prihlásených už takmer 500 záujemcov.

Prvá fáza očkovania pedagógov sa zameriava najmä na tie skupiny, ktoré zabezpečujú prezenčné vyučovanie, a to pedagogickí zamestnanci materských a špeciálnych materských škôl, učitelia zabezpečujúci výučbu na prvom stupni základných škôl, v školských kluboch detí, v špeciálnych základných školách, v stredných školách pre žiakov so zdravotným znevýhodnením, v končiacich ročníkoch stredných škôl, pedagógovia stredných zdravotníckych škôl a zamestnanci špeciálnych výchovných zariadení (reedukačné centrá, diagnostické centrá a liečebno-výchovné sanatóriá).  Prihlasovanie učiteľov nad  55 rokov bude spustené v priebehu najbližších dní.

Okrem očkovania učiteľov je vo FNsP spustená aj tretia fáza očkovacej stratégie – očkovanie osôb nad 75 rokov a kategórie vybraných pracovníkov podľa Vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č.: 10/2021 Z. z. z 19. januára 2021, ktorou sa ustanovujú kritériá určovania poradia očkovania osôb proti ochoreniu COVID-19. Bližšie informácie záujemcovia nájdu na stránke nemocnice: www.fnspza.sk v sekcii Aktuálne – Vakcinačné centrum FNsP Žilina.

Počas uplynulého víkendu sa v mesta Žilina uskutočnilo aj skríningové testovanie. K ponuke 12 permanentných odberných miest, ktoré v meste zabezpečujú testovanie na ochorenie COVID-19, zriadilo mesto v sobotu a v nedeľu 20 odberných miest v 10 lokalitách mesta. Možnosť dať sa v nich otestovať využilo 18 072 obyvateľov, u 93 z nich bol zaznamenaný pozitívny výsledok testu (0,51 %).