V meste budú v najbližšom období realizované havarijné výruby i orezy drevín

ilustračná fotoilustračná foto

Mesto Žilina bude v dňoch od 26. októbra do konca novembra vykonávať na území mesta havarijné výruby drevín. Pri výrube bude odstránených 34 kusov drevín rastúcich na pozemkoch mesta, ktoré ohrozujú  zdravie i život občanov a taktiež predstavujú riziko vzniku škôd na majetku. 

Havarijný výrub sa týka lokalít: Osiková ulica č. 15, Ulica Mateja Bela – pri veľkogarážach, Suvorovova ulica č. 4, Ulica Antona Bernoláka č. 33, Park Ľudovíta Štúra, Do Stošky, Jarná ulica č. 16, areál ZŠ Trnové, areál ZŠ Jarná a areál MŠ Námestie J. Borodáča 7.

Do označených miest, kde sa budú vykonávať  orezy, bude pre verejnosť obmedzený prístup. Samospráva žiada všetkých občanov o rešpektovanie bezpečnostných pokynov. Práce  sa budú vykonávať s prihliadnutím na počasie.

Samospráva zároveň informuje občanov aj o pokračovaní bezpečnostných orezov drevín, ktoré budú realizované do konca októbra. Vykonaním orezu samospráva eliminuje nebezpečenstvo vzniku škôd na majetku a ohrozenia zdravia i života občanov.

Orezy sa budú vykonávať v lokalitách: areál Detských jaslí Veľká okružná, Lichardova ulica č. 28, Námestie Ľudovíta Fullu, areál ZUŠ Ferka Špániho, areál ZŠ s MŠ sv. Gorazda, Ulica B. S. Timravy č. 8, Ulica B. S. Timravy č. 11, Severná ulica č. 47 – 49, Lichardova ulica – pri umelom ihrisku, Popradská ulica č. 1, areál MŠ Jarná, areál ZŠ Jarná, Sad SNP.

Pre získanie bližších informácií sa môžu záujemcovia obrátiť priamo na odbor správy verejného priestranstva a životného prostredia na Mestskom úrade v Žiline.