V Lesoparku Chrasť sa uskutoční meranie a hodnotenie stability drevín

ilustračná fotoilustračná foto

Mesto Žilina informuje verejnosť, že v dňoch 13. a 14. apríla sa v Lesoparku Chrasť uskutoční meranie a hodnotenie stability drevín. Merania budú vykonávať pracovníci Slovenskej akadémie vied – Ústav ekológie lesa zo Zvolena za pomoci zvukového tomografu.

Cieľom týchto aktivít je zhodnotiť aktuálnu kondíciu lesného porastu, posúdenie jeho stability, aby sa predišlo pádu, resp. vyvráteniu poškodených drevín a zároveň sa navrhli ďalšie opatrenia v starostlivosti o lesné ekosystémy.

Návštevníkov lesoparku v týchto dňoch prosíme o dodržiavanie pokynov v súvislosti s vykonávaním meraní.