V Lesoparku Chrasť sa bude realizovať výrub drevín z dôvodu zamedzenie rozširovania biologických škodcov

ilustračná fotoilustračná foto

Mesto Žilina, odbor správy verejného priestranstva a životného prostredia, informuje verejnosť o plánovaných výruboch, ktoré sa začnú realizovať od pondelka 20. februára 2023. Výrub drevín sa vykonáva na základe súhlasu na ťažbu, ktorý vydal odborný lesný hospodár.

Výrub 118 ks smreku obyčajného a 3 ks borovice lesnej sa uskutoční v Lesoparku Chrasť. Výrub sa vykonáva ako kalamitná ťažba v zmysle zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch na zamedzenie rozširovania biologických škodcov. Jedná sa o suché a odumreté stromy, ktoré môžu ohroziť bezpečnosť osôb a zároveň predstavujú aj riziko vzniku požiaru.

Samospráva vykonáva uvedené výruby v zmysle prijatých opatrení z kontroly  autorizovaného bezpečnostného technika a špecialistu požiarnej ochrany, v súlade  so  všeobecnými  zásadami  prevencie  na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia osôb a za účelom vylúčenia nebezpečenstva,  a z neho vyplývajúceho rizika na mieste jeho vzniku.

Návštevníkov lesoparku žiadame o dodržiavanie pokynov vydaných pracovníkmi vykonávajúcimi výrub. Za vzniknuté obmedzenia sa vopred ospravedlňujeme.