V Lesoparku Chrasť sa bude opätovne realizovať orez suchých konárov, úprava zelene sa vykoná aj v Závodí

orez suchých konárov v Lesoparku Chrasťorez suchých konárov v Lesoparku Chrasť
Mesto Žilina bude v dňoch od 28. septembra do 7. októbra pokračovať v orezávaní suchých konárov zo stromov v Lesoparku Chrasť. Odstraňovať ich bude s použitím vysokozdvižnej plošiny nad lesnou cestou a chodníkmi v lesoparku. Do označených miest, kde sa budú vykonávať  orezy, bude pre verejnosť obmedzený prístup. Samospráva žiada všetkých návštevníkov o rešpektovanie bezpečnostných pokynov. Práce  sa budú vykonávať s prihliadnutím na počasie. Orezávanie sa realizuje na základe kontroly autorizovaného bezpečnostného technika mesta Žilina a podľa prijatých opatrení za účelom odstránenia suchých konárov, ktoré svojim pádom ohrozujú návštevníkov lesoparku. Mesto Žilina, odbor správy verejného priestranstva a životného prostredia zároveň informuje o plánovaných výruboch, ktoré by sa mali v závislosti od poveternostných podmienok uskutočniť v mestskej časti Závodie pravdepodobne prvý októbrový týždeň. Výrub 50 m2  krovitého porastu a 22 kusov drevín sa uskutoční na súkromných pozemkoch, parcely č. 1424/108 a 1424/109 k. ú. Závodie, na základe právoplatného rozhodnutia zo dňa 7. júla. Rozhodnutie je zverejnené na webovej stránke mesta v zmysle uznesenia Mestského zastupiteľstva v Žiline, č. 64/2022 k ohlasovaniu výrubov drevín a stromov na celom území mesta Žilina: https://www.zilina.sk/oznamy-mesta/2022/rozhodnutie-o-vydani-suhlasu-na-vyrub-drevin-5/. Pre získanie bližších informácií sa môžu záujemcovia obrátiť priamo na odbor správy verejného priestranstva a životného prostredia na Mestskom úrade v Žiline alebo lesného hospodára.