Uvítanie malých Žilinčanov a Žilinčaniek – 21. 6. 2023 o 11.00 hod. + FOTOGALÉRIA

foto-uvitanie-do-zivota (1)foto-uvitanie-do-zivota (1)
Malých Žilinčanov a Žilinčanky uvítal do života v stredu 21. júna 2023 o 11.00 hod. na žilinskej radnici primátor mesta Žilina Peter Fiabáne. Po slávnostnom príhovore zablahoželal pozvaným rodičom a mamičkám odovzdal pamätný list. Prítomní rodičia detí sa tiež podpísali do Pamätnej knihy mesta Žilina. Na stretnutí nechýbal ani kultúrny program.   Na slávnosť uvítania dieťaťa do života pozýva mesto Žilina na základe žiadosti zákonného zástupcu dieťaťa. V prípade, že máte záujem o uvítanie Vášho dieťaťa, vypíšte žiadosť a súhlas so spracovaním osobných údajov a doručte nám ju jedným z týchto spôsobov:
  • poštovým podnikom na adresu Mesto Žilina, Mestský úrad v Žiline, Námestie obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina,
  • osobne do kancelárie v klientskom centre Mestského úradu v Žiline alebo do podateľne v úradných hodinách v pracovné dni,
  • elektronicky na e-mail: dana.nagyova@zilina.sk (č. tel. 041/70 63 523).