Upozorňujeme Žilinčanov na čiastočnú uzávierku chodníka na Ľavobrežnej ulici

ilustračná fotoilustračná foto
Mesto Žilina upozorňuje na čiastočnú uzávierku miestnej komunikácie – chodníka pre chodcov na Ľavobrežnej ulici v termíne od 21. januára do 31. augusta 2022. Dôvodom uzávierky sú búracie práce a realizácia inžinierskych sietí v trase existujúceho chodníka, ktorý je vedený popri ceste I/60 – Ľavobrežná ulica.   Uzávierka dlhá približne 570 metrov sa týka len pešej dopravy. Obchádzková trasa je riadne vyznačená prostredníctvom smerových tabúľ. Vedená je po okolitých uliciach a chodníkoch, a to po uliciach Na Sihoti, Kysucká, Uhoľná, Na strelnici. Prosíme chodcov o rešpektovanie dočasného dopravného značenia. Za diskomfort v čase konania stavebných prác sa ospravedlňujeme.