Upozorňujeme vodičov na čiastočnú uzávierku miestnych komunikácií v Žiline

doprava (1)doprava (1)
Mesto Žilina informuje motoristov o čiastočnej uzávierke miestnych komunikácií v Žiline na uliciach Hálkova, Romualda Zaymusa, Komenského a Veľkej okružnej v úseku od križovatky Hálkova/Veľká okružná po križovatku Komenského/Veľká okružná.  Uzávierka komunikácie sa uskutoční v dňoch 21. – 22. augusta, 28. – 29. augusta a 1. septembra 2021. V uvedených termínoch sa bude uskutočňovať oprava križovatky – Veľká okružná/Komenského, ktorá pozostáva z prefrézovania povrchu vozovky a následného asfaltovania. Vodičov a chodcov žiadame o rešpektovanie dočasného dopravného značenia v uvedenom cestnom úseku a za znížený komfort počas trvania prác sa ospravedlňujeme.