Upozorňujeme občanov na dočasné zmeny v MHD počas víkendu 28. a 29. 8.

48957223991_7242866fc0_c48957223991_7242866fc0_c
Dopravný podnik mesta Žiliny oznamuje, že počas najbližšieho víkendu (28. 8. – 29. 8. 2021) bude z dôvodu asfaltovania vozovky na uliciach Komenského a Romualda Zaymusa výluka trolejbusovej dopravy a dôjde k úpravám linkového vedenia počas prác na ceste. Zmeny sa týkajú liniek číslo 4, 5, 7, 14 a okrajovo sa dotknú aj liniek číslo 3 a 67. 
  • LINKA 3 v úseku „Polícia“ „Veľká okružná, AUPARK“ zastaví v dočasnej zastávke „Polícia“ na Kuzmányho ulici, odkiaľ bude pokračovať odklonom cez ulice Hálkova a Veľká okružná ku Auparku a ďalej po svojej pravidelnej trase.
  • LINKA 4 v úseku „Polícia“ „Mostná“ zastaví v dočasnej zastávke „Polícia“ v Kuzmányho ulici odkiaľ bude:  V sobotu medzi 6.00 až 11.00 hod. pokračovať odklonom cez ulice Hálkova, Veľká okružná a Daxnerova do zastávky „Mostná“ a ďalej po svojej pravidelnej trase. V tomto čase vynechá zastávku „Komenského“.  V sobotu od 11.00 hod. do ukončenia prác na ceste bude pokračovať odklonom cez ulice Hálkova a Veľká okružná do zastávky „Komenského“ a ďalej po svojej pravidelnej trase.
  • LINKA 5 v úseku „Veľká okružná, AUPARK“ „Mostná“ zastaví v zastávke „Veľká okružná – AUPARK“ odkiaľ bude v sobotu medzi 6.00 až 11.00 hod. pokračovať odklonom cez ulice Veľká okružná a Daxnerova do zastávky „Mostná“ a ďalej po svojej pravidelnej trase. V tomto čase vynechá zastávku „Komenského“.  V sobotu od 11.00 hod. do ukončenia prác na ceste bude vedená po svojej pravidelnej trase.
  • LINKA 7 – v úseku „Hálkova“ – „Mostná“ prejde ulicou Veľká okružná a okolo Novej synagógy, následne zastaví v dočasnej zastávke „Polícia“ v Kuzmányho ulici odkiaľ bude v sobotu medzi 6.00 až 11.00 hod. pokračovať odklonom cez ulice Hálkova, Veľká okružná a Daxnerova do zastávky „Mostná“ a ďalej po svojej pravidelnej trase. V tomto čase vynechá zastávku „Komenského“.  V sobotu od 11.00 hod. do ukončenia prác na ceste bude pokračovať odklonom cez ulice Hálkova a Veľká okružná do zastávky „Komenského“ a ďalej po svojej pravidelnej trase.
  • LINKA 14 – v úseku „Mostná“ – „Polícia“ bude v sobotu medzi 6.00 až 11.00 hod. pokračovať odklonom cez ulice Suvorovova, Daxnerova a Veľká okružná do zastávky „Polícia“ a ďalej po svojej pravidelnej trase.  V sobotu od 11.00 hod. do ukončenia prác na ceste bude pokračovať odklonom cez ulice Veľká okružná a Hálkova do zastávky „Polícia“ a ďalej po svojej pravidelnej trase.
  • LINKA 67 v úseku „Hálkova“ „Mostná“ bude v sobotu medzi 6.00 až 11.00 hod. vedená odklonom cez ulice Daxnerova a Suvorovova a ďalej po svojej pravidelnej trase.  V sobotu od 11.00 hod. do ukončenia prác na ceste bude vedená po svojej pravidelnej trase.  Zastávka „Komenského“ bude v sobotu od 6.00 do 11.00 hod. dočasne zrušená bez náhrady.
Ostatné linky MHD Žilina sú bez zmien. Úpravy trás nájdete zobrazené v galérii. Viac informácií nájdete na: http://www.dpmz.sk/.