Upozorňujeme občanov na čiastočnú a úplnú uzáveru miestnych komunikácií a chodníkov

Ilustračný obrázokIlustračný obrázok

Mesto Žilina a Združenie pod Dubňom, M. R. Štefánika 139, 010 01 Žilina informujú o plánovaných čiastočných uzáverách miestnych komunikácií Ulice Pavla Országha Hviezdoslava, Sasinkovej ulice, Uhoľnej ulice, ulice Kálov a Kysuckej ulice z dôvodu realizácie prekládky inžinierskych sietí – vodovodu a kanalizácie, parovodu a elektrickej prípojky pre stavbu v termíne do 1. októbra 2022. Jednotlivé ulice nebudú uzavreté súčasne, ale postupne podľa jednotlivých fáz stavby. V termíne od 12. júna do 1. júla 2022 bude čiastočne uzatvorená Sasinkova ulica vrátane chodníka. O ďalších termínoch čiastočných uzávierok budeme priebežne a vopred informovať.

Mesto Žilina a Združenie pod Dubňom zároveň informujú o úplnej uzávere chodníka na Kysuckej ulici v Žiline (pri obchodnom dome LIDL v smere do mesta) v termíne do 1. októbra 2022 a Sasinkovej ulice od 30. júna do 25. júla 2022. Dôvodom úplnej uzávery je realizácia prekládky inžinierskych sietí  – vodovodu a kanalizácie, parovodu a elektrickej prípojky pre stavbu.   

Práce budú realizované za účelom preložky existujúceho kanalizačného potrubia v Žiline v podjazde na Kysuckej ulici, smer Bratislava. Súčasťou objektu je aj úprava existujúcich šachiet kanalizačných stôk a zberača, ktoré budú dotknuté zmenou nivelety na Kysuckej ulici, Sasikovej ulici a na Ulici Pavla Országha Hviezdoslava. Stavebné práce sú rozdelené do 11 fáz, pričom pre každú z fáz je navrhnuté dočasné dopravné značenie.

Na úplnú i čiastočnú uzáveru bude upozorňovať dočasné dopravné značenie. Motoristov i chodcov prosíme o jeho rešpektovanie. Za diskomfort v čase konania stavebných prác sa mesto a zhotoviteľ prác ospravedlňujú.