Upozorňujeme občanov na čiastočnú a úplnú uzáveru miestnych komunikácií a chodníkov

ilustračná fotoilustračná foto

Mesto Žilina a Združenie pod Dubňom, M. R. Štefánika 139, 010 01 Žilina informujú o plánovaných čiastočných uzávierkach miestnych komunikácií Ulice Pavla Országha Hviezdoslava, Sasinkovej ulice, Uhoľnej ulice, ulice Kálov a Kysuckej ulice z dôvodu realizácie prekládky inžinierskych sietí – vodovodu a kanalizácie, parovodu a elektrickej prípojky pre stavbu. 

Jednotlivé ulice nebudú uzavreté súčasne, ale postupne podľa jednotlivých fáz stavby. V termíne od 1. augusta do 17. augusta bude čiastočne uzatvorená Sasinkova ulica vrátane chodníka. Čiastočná uzávierka bude aj na Kysuckej ulici, a to v termíne od 17. augusta do 27. augusta. O ďalších termínoch čiastočných uzávierok budeme priebežne a vopred informovať.

Mesto Žilina a Združenie pod Dubňom zároveň informujú o úplnej uzávierke miestnej komunikácie na Sasinkovej ulici od 17. augusta do 17. septembra. Dôvodom úplnej uzávierky je realizácia prekládky inžinierskych sietí – vodovodu a kanalizácie, parovodu a elektrickej prípojky pre stavbu.

Práce budú realizované za účelom preložky existujúceho kanalizačného potrubia v Žiline v podjazde na Kysuckej ulici, smer Bratislava. Súčasťou objektu je aj úprava existujúcich šachiet kanalizačných stôk a zberača, ktoré budú dotknuté zmenou nivelety na Kysuckej ulici, Sasikovej ulici a na Ulici Pavla Országha Hviezdoslava. Stavebné práce sú rozdelené do 11 fáz, pričom pre každú z fáz je navrhnuté dočasné dopravné značenie.

Na úplnú i čiastočnú uzávierku bude upozorňovať dočasné dopravné značenie. Motoristov i chodcov prosíme o jeho rešpektovanie. Za diskomfort v čase konania stavebných prác sa mesto a zhotoviteľ prác ospravedlňujú.