Upozorňujeme občanov, aby neprechádzali cez koľaje, ale využívali novovybudovaný podchod na železničnej stanici

Podjazd na Kysuckej ulici je uzatvorený pre vozidlá i chodcov.Podjazd na Kysuckej ulici je uzatvorený pre vozidlá i chodcov.
V Žiline a okolí sa už viac ako dva roky realizujú práce na rozsiahlej rekonštrukcii železničnej infraštruktúry. Modernizácia uzla Žilina, ako jedného z najväčších projektov dopravnej infraštruktúry na Slovensku, prináša so sebou však aj komplikácie a ťažkosti, ktoré obmedzujú nielen vodičov, ale i chodcov a cyklistov. Túto modernizáciu nerealizuje mesto Žilina, investorom sú v tomto prípade Železnice Slovenskej republiky. Prvého februára došlo k úplnému uzatvoreniu podjazdu na Kysuckej ulici, ktorý dovtedy používali chodci a cyklisti. Pre nich slúži od minulého týždňa podchod pod železničnou stanicou. Niektorí obyvatelia však nerešpektujú zákazy a v snahe skrátiť si cestu, prechádzajú priamo cez železničné koľaje. Pri takomto nezodpovednom konaní hrozí veľké nebezpečenstvo úrazu. Celý priestor rekonštrukcie je stavenisko. Nejde však o mestskú stavbu, realizujú ju Železnice Slovenskej republiky. Mesto v tejto veci apelovalo na dodávateľa, aby boli dodatočne osadené informačné tabule pre verejnosť. Keďže žilinská samospráva vydala povolenie na uzatvorenie podjazdu na Kysuckej ulici, žiadala dodávateľa, aby prišiel s náhradným riešením prechodu chodcov z jednej strany na druhú. Preto by sme opäť raz pripomenuli všetkým obyvateľom, aby pre vlastné bezpečie a ochranu zdravia, používali na prechod novootvorený podchod z Národnej ulice na Uhoľnú ulicu.