Upozorňujeme na vypnutú svetelnú signalizáciu v križovatke ul. Vojtecha Spanyola a ul. Juraja Fándlyho

cestacesta

Mesto Žilina informuje, že dňa 30. apríla 2024 (utorok) bude dočasne vypnutá cestná svetelná signalizácia (CSS) v križovatke ul. Vojtecha Spanyola a ul. Juraja Fándlyho. Dôvodom je plánovaná výmena stožiara CSS pred vstupom do Fakultnej nemocnice s poliklinikou Žilina, ktorý bol poškodený pri vjazde zásobovacieho vozidla cez chodník na plochu určenú pre chodcov.

CSS bude vypnutá len na čas nevyhnutne potrebný na realizáciu prác spojených s výmenou stožiara.

Ďakujeme za pochopenie.