Upozorňujeme na úplnú uzáveru chodníka na ul. Hálkova

Mesto Žilina informuje o úplnej uzávere chodníka na ul. Hálkova, ktorá bude trvať v termíne od 22. apríla do 31. júla 2024. Dôvodom uzávery je rekonštrukcia VN zemného kábla. V lokalite bude umiestnené dočasné dopravné značenie. Obchádzka pre chodcov bude smerovaná na vedľajší chodník.