Upozorňujeme na plánovanú uzáveru železničného priecestia pri Vodojeme v termíne od 29. 6. 2023 do 30. 6. 2024

UzáveraUzávera

Mesto Žilina informuje o plánovanej uzávere železničného priecestia, ktoré križuje miestnu komunikáciu ul. Bratislavská pri Vodojeme smerujúca k rušňovému depu v termíne od 29.06.2023 do 30.06.2024 z dôvodu zrušenia železničného priecestia. Po zrušení železničného priecestia nebude možné využívať existujúcu komunikáciu ako prístup k rušňovému depu Žilina. Prístup bude zabezpečený z ul. Bratislavská v Žiline – Strážov.

železničné priecestie pri Vodojeme