Upozorňujeme na plánovanú uzáveru Ulice Alexandra Rudnaya v termíne od 24. 4. 2023 do 8. 5. 2023

UzáveraUzávera

Mesto Žilina informuje, že v termíne od 24. 4. 2023 do 8. 5. 2023 v čase od 7:00 do 18:00 hod. je plánovaná úplná uzávera Ulice Alexandra Rudnaya z dôvodu stavebných úprav existujúcich rozvodov tepla a zmeny média z parného na horúcovodné. Cesta nebude uzavretá po celej uvedenej dĺžke, ale postupne podľa jednotlivých etáp stavby.

Ul. Alexandra Rudnaya