Upozorňujeme na plánovanú čiastočnú uzáveru Jedlíkovej ulice v termíne od 3. 4. 2023 do 5. 5. 2023

UzáveraUzávera

Mesto Žilina informuje, že z dôvodu výstavby stojiska polopodzemných kontajnerov na Hájiku je na Jedlíkovej ulici plánovaná čiastočná uzávera v termíne od 3. apríla 2023 do 5. mája 2023.

Čiastočná uzávera na Jedlíkovej ulici