Upozorňujeme na plánované uzávery chodníka a cyklochodníka

UzáveraUzávera

Mesto Žilina informuje o dvoch plánovaných úplných uzáverách, o ktoré požiadalo Združenie pod Dubňom s súvislosti s modernizáciou železničného uzla.

  • v termíne od 11. apríla 2023 do 30. júna 2023 bude úplne uzatvorený združený chodník medzi cestou I/60 a Váhom v dĺžke 2 600 m z dôvodu stavebných prác na pretláčaní sieti pod cestou I/60 a realizácie lávky pri výustnom objekte.
  • v termíne od 11. apríla 2023 do 10. apríla 2024 bude úplne uzatvorený cyklochodník v časti Budatín v dĺžke približne 720 m z dôvodu rekonštrukcie železničných mostov cez rieku Váh. Z dôvodu rekonštrukcie železničného mosta cez rieku Váh je potrebné zamedziť vstup cyklistov a chodcov na stavenisko. Na stavenisko bude zriadený vjazd a výjazd vozidiel stavby. Zamedzenie vstupu bude vyznačené dopravnými zábranami a dopravnými značkami. Je navrhnutá obchádzková trasa, ktorá je vedená po ulici Dolná, ďalej po ceste I/11 a v Budatíne po ulici Stará Hradská a K múzeu.