Upozorňujeme na plánované prerušenie prevádzky plavárne

plavarenplavaren