Dopravné obmedzenie na MHD linke č. 3

Mateja bela asfalt dpmž trolejbusMateja bela asfalt dpmž trolejbus

Mesto Žilina informuje cestujúcich, že v termíne od 26. 4. 2024 od 17.00 hod. do 28. 4. 2024 do 24.00 hod. bude úplne vylúčená doprava na ulici Centrálna  (v úseku medzi križovatkami Centrálna – Javorová a Centrálna – Alexandra Rudnaya) a to z dôvodu realizovania stavebných prác súvisiacich s osadením novej lávky pre peších.

Spoje linky č. 3 nebudú obsluhovať zastávky „Centrálna“ a „Smreková„, ale budú vedené po náhradnej trase po Obvodovej ulici.

Konkrétne, v smere do centra mesta budú spoje začínať na zastávke „Jaseňová“, obslúžia zastávku „Limbová“ a následne budú pokračovať na zastávku „Rudnayova“.

V smere z centra mesta budú spoje vedené zo zastávky „Rudnayova“ na zastávku „Jaseňová“ a následne obslúžia zastávku „Limbová“, kde budú ukončené.

Vzhľadom na to, že výluka sa bude týkať iba linky č. 3, tak zastávka „Smreková“ bude štandardne obsluhovaná ostatnými linkami MHD tzn. linkou č. 1, 4, 5, 7, 14, 50 a 67.

Za komplikácie pri cestovaní sa vopred ospravedlňujeme.

DPMŽ – Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o. (dpmz.sk)