Upozorňujeme motoristov na uzávierku dočasného premostenia cez rieku Kysuca

ilustračná foto - Vránieilustračná foto - Vránie

Mesto Žilina informuje o úplnej uzávierke dočasného premostenia cez rieku Kysuca prepájajúceho cesty I/11 a III/2095 – 162-00 B Cesty na Vranie v termíne od 13. 10. do 30. 11. 2021. Dôvodom uzávierky je rekonštrukcia dočasného premostenia rieky Kysuca z ciest I/11 a III/2095.  

Cesta III/2095 v úseku rekonštrukcie dočasného premostenia rieky Kysuca nebude priechodná cez mestskú časť Vranie. Obchádzková trasa miestnej časti Vranie a obce Rudinka bude vedená po ceste 1/11 cez Kysucké Nové Mesto.

Vodičov a chodcov žiadame o rešpektovanie dočasného dopravného značenia v uvedenom cestnom úseku a za znížený komfort počas trvania prác sa ospravedlňujeme.