Upozorňujeme motoristov na úplnú uzávierku uzávierku miestnej komunikácie na Kraskovej ulici v dňoch 6. 4. a 20. 4.

ilustračná fotoilustračná foto

Mesto Žilina upozorňuje na úplnú uzávierku miestnej komunikácie na Kraskovej ulici. Dôvodom uzávierky, ktorá bude dňa 6. apríla od 8.30 do 14.00 hod. a dňa 20. apríla od 8.30 do 12.00 hod., sú práce autožeriavu pri vykládke hliníkových konštrukcií na novostavbe rodinného domu na Kraskovej ulici.    

Z dôvodu práce autožeriavu bude potrebná úplná uzávierka cesty pred domom na Kraskovej ulici č. 2510/21.Obchádzková trasa bude vedená po okolitých komunikáciách (Kraskova ulica, Hečkova ulica, Majochova ulica a Ulica Alexandra Rudnaya), pričom bude riadne vyznačená dočasným dopravným značením. V prípade potreby bude doprava organizovaná povereným a zaškoleným pracovníkom so zastavovacím terčíkom po oboch stranách.

V mieste uzávierky bude umiestnené dočasné dopravné značenie. Motoristov a chodcov prosíme o rešpektovanie uzávierky. Za diskomfort v čase konania stavebných prác sa ospravedlňujeme.