Upozorňujeme motoristov na úplnú uzáveru vybraných miestnych komunikácií v Bytčici v období od 25. 5. do 31. 10.

UzáveraUzávera
Mesto Žilina informuje motoristov o úplnej uzávere miestnej komunikácie na Hattalovej ulici, Ulici Antona Bielka a na Tehelnej ulici v Bytčici v období od 25. mája do 31. októbra z dôvodu rekonštrukcie vodovodu. Uzávera bude počas pracovných dní v čase od 6.00 hod. do 18.00 hod, v piatok od 6.00 hod. do 12.00 hod. Práce sa budú realizovať postupne na pracovných úsekoch v max. dĺžke 50 m miestnych komunikácií, na ktoré sa vzťahuje povolenie na úplnú uzáveru. Obchádzkové trasy budú vedené nasledovne:
  • Hattalova ulica – obchádzková trasa cez Chalupkovu ulicu a ulicu Pod Dielce,
  • Tehelná ulica – obchádzková trasa cez Banícku ulicu, Rubínovú ulicu a Ulicu Antona Bielka,
  • Ulica Antona Bielka – obchádzková trasa cez Tehelnú ulicu a Banícku ulicu.
Ulice nebudú uzatvorené v uvedenom termíne súčasne, ale postupne podľa plánu rekonštrukcie vodovodu. Rekonštrukcia vodovodu začne na Ulici Antona Bielka s ukončením na Tehelnej ulici v celkovej dĺžke 491 m. Ako posledná bude uzatvorená Hattalova ulica. Na záver každej pracovnej smeny pracovníci otvorené výkopy zakryjú prejazdovými plechmi. Na úplnú uzáveru bude upozorňovať dočasné dopravné značenie. Motoristov prosíme o jeho rešpektovanie. Za diskomfort v čase konania stavebných prác sa mesto a zhotoviteľ prác ospravedlňujú.