Upozorňujeme motoristov na úplnú uzáveru Obchodnej ulice z dôvodu montáže novej lávky pre peších a cyklistov

ilustračná fotoilustračná foto
Mesto Žilina informuje účastníkov cestnej premávky o úplnej uzávere Obchodnej ulice na sídlisku Vlčince v úseku medzi križovatkou s Ulicou Boženy Slančíkovej Timravy a Ulicou Matice slovenskej v termíne od 23. septembra od 20.00 hod. do 26. septembra do 4.00 hod. Dôvodom uzávierky je montáž novej lávky pre peších a cyklistov tak, aby mohla byť uložená na piliere pomocou autožeriavu v jednom kuse.   Uzatvorenie bude lokálne v mieste lávky a nebude ním dotknutý výjazd z jestvujúcich bytových domov v blízkosti lávky. Obchádzková trasa je vedená od križovatky Ulice svätých Cyrila a Metoda s Obchodnou ulicou, odkiaľ trasa smeruje po Obchodnej ulici k okružnej križovatke na Ulicu vysokoškolákov. Odtiaľ ide po Ulici vysokoškolákov smerom ku križovatke s Ulicou Matice slovenskej. O organizácii mestskej hromadnej dopravy počas uzávierky informuje Dopravný podnik mesta Žiliny na svojom webe: https://www.dpmz.sk/n946. Na úplnú uzávierku bude upozorňovať dočasné dopravné značenie. Motoristov i chodcov prosíme o jeho rešpektovanie. Za diskomfort v čase konania stavebných prác sa ospravedlňujeme.