Upozorňujeme motoristov na úplnú uzáveru miestnej komunikácie na Sasinkovej ulici v križovatke s ulicou Kysucká

ilustračná fotoilustračná foto
Mesto Žilina a Združenie pod Dubňom informujú účastníkov cestnej premávky o  úplnej uzávierke miestnej komunikácie na Sasinkovej ulici v križovatke s ulicou Kysucká v termíne od 19. septembra do 17. októbra. Dôvodom úplnej uzávierky je realizácia prekládky inžinierskych sietí  – vodovodu a kanalizácie, parovodu a elektrickej prípojky pre stavbu.    Práce budú realizované za účelom preložky existujúceho kanalizačného potrubia v Žiline v podjazde na Kysuckej ulici, smer Bratislava. Súčasťou objektu je aj úprava existujúcich šachiet kanalizačných stôk a zberača, ktoré budú dotknuté zmenou nivelety na Kysuckej ulici, Sasinkovej ulici a na Ulici Pavla Országha Hviezdoslava. Na úplnú uzávierku bude upozorňovať dočasné dopravné značenie. Jednosmerná ul. Sasinkova sa zobojsmerní v úseku od ul. Radlinského a taktiež bude zabezpečený vjazd a výjazd z priľahlých dvorov. Motoristov i chodcov prosíme o jeho rešpektovanie. Za diskomfort v čase konania stavebných prác sa mesto a zhotoviteľ prác ospravedlňujú.