Upozorňujeme motoristov na úplnú uzáveru miestnej komunikácie na Priehradnej ulici od 7. do 9. mája

ilustračná fotoilustračná foto
Mesto Žilina a Združenie pod Dubňom, M. R. Štefánika 139, 010 01 Žilina informujú motoristov o úplnej uzávere miestnej komunikácie na Priehradnej ulici v termíne od 7. mája od 6.00 hod. do 9. mája do 6.00 hod. Dôvodom uzávery je realizácia stavebných prác nového železničného zvršku v rámci v rámci stavby „ŽSR, uzol – Žilina, dostavba  zriaďovacej stanice Žilina – Teplička a nadväzujúcej železničnej infraštruktúry.    Práce sa budú uskutočňovať na výmene železničného priecestia na jednej koľaji s vylúčením motorovej dopravy do a zo záhradkárskej osady. Prejazd bude naďalej zabezpečený pre pešiu a cyklistickú dopravu. Funkčné ostanú aj závory a signalizačné zariadenie, keďže jedna koľaj bude prejazdná. Na úplnú uzáveru bude upozorňovať dočasné dopravné značenie. Motoristov prosíme o jeho rešpektovanie. Za diskomfort v čase konania stavebných prác sa mesto a zhotoviteľ prác ospravedlňujú.