Upozorňujeme motoristov na úplnú uzáveru Kysuckej ulice od 26. do 28. augusta

ilustračná fotoilustračná foto
Združenie pod Dubňom, ktoré realizuje projekt dostavby zriaďovacej stanice Žilina – Teplička a nadväzujúcej infraštruktúry pre Železnice Slovenskej republiky, upozorňuje motoristov na úplnú uzáveru miestnej komunikácie a chodníka na Kysuckej ulici, a to v termínoch:  
  • 26. 8. od 20.00 do 6.00 hod. nasledujúceho dňa,  
  • 27. 8. od 18.00 do 16.00 hod. nasledujúceho dňa, 
  • 28. 8. od 18.00 do 6.00 hod. nasledujúceho dňa. 
Dôvodom úplnej uzávery je demontáž oceľovej mostnej konštrukcie na bývalej výťažnej koľaji a 2. bohumínskej koľaji, ako aj realizácia preložky existujúceho vodovodného potrubia DN 300 a DN 150. Pre automobilovú dopravu bude podchod úplne uzavretý. Chodci budú môcť prejsť podchodom (pravá strana od Ulice Pavla Országha Hviezdoslava smerom na Kysuckú ulicu), ich pohyb bude regulovaný zamestnancami zhotoviteľa s výnimkou času, keď sa bude rozoberať konštrukcia mosta. Obchádzkové trasy:
  • obchádzková trasa od Kysúc (cieľ centrum) – v Budatíne od Kysuckého Nového Mesta po ceste I/11 smer estakáda, Mostná ulica (cesta I/60) až na Rondel, následne po Hálkovej ulici do centra,
  • obchádzková trasa od Terchovej po Ľavobrežnej ulici (cieľ centrum) – pred križovatkou s Kysuckou ulicou po ceste I/60 smer na cestu I/11 estakáda, Mostná ulica (cesta I/60) až na Rondel, následne po Hálkovej ulici do centra,
  • obchádzková trasa od Terchovej na ceste II/583 (cieľ centrum) – pred križovatkou s  I/60 Ľavobrežná ulica smer do križovatky Tesco, následne Košická ulica, Predmestská ulica až do centra,
  • obchádzková trasa od Martina (cieľ centrum) – vyznačenie na ceste I/18 pri Žilinskej teplárni pred križovatkou I/18 a  I/60, návestenie do Košickej ulice, Predmestskou ulicou až do centra,
  • obchádzková trasa z centra smer Martin, Čadca, Prievidza, Bratislava (cieľ Martin, Čadca, Prievidza, Bratislava) – vedená od pracoviska po MK-Kálov, po ulici Jozefa Miloslava Hurbana, Legionárskej ulici, po Veľká okružná ulici, Hálkovej ulici až na Rondel. Na Rondli sú pomocou portálových značiek vedení do svojich cieľov.
Na zmeny v doprave bude motoristov a chodcov upozorňovať dočasné dopravné značenie. Účastníkov premávky prosíme o jeho rešpektovanie. Za diskomfort v čase konania stavebných prác sa zhotoviteľ ospravedlňuje.