Upozorňujeme motoristov na čiastočnú uzávierku miestnej komunikácie na Ulici Romualda Zaymusa od 1. do 14. apríla

ilustračná fotoilustračná foto
Mesto Žilina upozorňuje motoristov na čiastočnú uzávierku miestnej komunikácie na Ulici Romualda Zaymusa. Dôvodom uzávierky, ktorá potrvá od 1. do 14. apríla, je realizácia nových inžinierskych sietí k realizovanej novostavbe.    Z dôvodu zachovania plynulosti premávky budú práce a dočasné značenie realizované v troch etapách. V prvej etape, aby nedošlo pri prácach k ohrozeniu chodcov, bude uzavretá časť chodníka. Premávka bude obmedzená v jednom jazdnom pruhu. V druhej a tretej etape bude premávka obmedzená rovnako v jednom jazdnom pruhu. V mieste uzávierky bude umiestnené dočasné dopravné značenie. Motoristov a chodcov prosíme o rešpektovanie uzávierky. Za diskomfort v čase konania stavebných prác sa ospravedlňujeme.