Upozorňujeme motoristov na čiastočnú uzáveru Škultétyho ulice v termíne od 10. do 28. 10. 2022

ilustračná fotoilustračná foto
Mesto Žilina a Stredoslovenská distribučná, a.s. upozorňujú motoristov na plánovanú čiastočnú uzáveru Škultétyho ulice, vrátane chodníka, v termíne od 10. 10. 2022 do 28. 10. 2022 z dôvodu rekonštrukcie NN siete.  Uzávierka bude organizovaná bez obchádzkovej trasy. Na čiastočnú uzáveru bude účastníkov cestnej premávky upozorňovať dočasné dopravné značenie. Motoristov i chodcov prosíme o jeho rešpektovanie. Za diskomfort v čase konania stavebných prác sa ospravedlňujeme.