Upozorňujeme motoristov na čiastočné i úplné uzávery miestnych komunikácií

ilustračná fotoilustračná foto
Mesto Žilina informuje motoristov o nasledovných uzáverách miestnych komunikácií:
  • čiastočná uzávera Ulice Vojtecha Spanyola, Kamennej ulice, Škultétyho ulice, Centrálnej ulice v okolí poklopov v dĺžke 20 metrov v termínoch 5. a 12. novembra z dôvodu výmeny a opravy kanalizačných poklopov,
  • predlženie čiastočnej uzávery na Škultétyho ulici v termíne do 11. novembra z dôvodu rekonštrukcie NN siete,
  • úplná uzávera Priehradnej ulice (za existujúcim železničným priecestím) v termíne do 5. novembra z dôvodu realizácie ochrany existujúcej kanalizácie a napojenia novej komunikácie cestného nadjazdu pri zastávke. Uzávierka je bez obchádzkovej trasy.
  • úplná uzávera Priehradnej ulice (pred existujúcim železničným priecestím) v termíne od 21. novembra do 9. decembra z dôvodu realizácie prístupovej komunikácie k podchodu pre chodcov a cyklistov. Obchádzková trasa bude vedená po staveniskovej komunikácii budúceho cestného nadjazdu pri zastávke Žilina odbočka z Bratislavskej ulice cez stavenisko popri VN Hričov.
Na zmeny v doprave bude motoristov a chodcov upozorňovať dočasné dopravné značenie, účastníkov premávky prosíme o jeho rešpektovanie. Za diskomfort v čase konania rekonštrukčných prác sa ospravedlňujeme. V galérii pod článkom nájdete situačné nákresy jednotlivých uzáver.