Úplná uzávera Ul. Vysokoškolákov a Obchodnej ul. (okružná križovatka)

uzáverauzávera
Žilinská samospráva informuje o úplnej uzávere ulíc – Vysokoškolákov a Obchodná (okružná križovatka) v termíne od 10. júla do 30. septembra 2023 z dôvodu rekonštrukcie okružnej križovatky Ul. Vysokoškolákov, Obchodnej ul. a dopravného napojenia OC Dubeň. Existujúca jednopruhová križovatka sa zmení na turbo-okružnú križovatku, vďaka ktorej sa zvýši priepustnosť i kapacita križovatky a počet pruhov na vjazde do okružnej križovatky sa zvýši na dva jazdné pruhy.   V súvislosti s rekonštrukciou bola vybudovaná dočasná obchádzková trasa z Ul. Vysokoškolákov na Obchodnú ulicu. Vybudovanie obchádzkovej trasy bolo podmienkou Dopravného podniku mesta Žiliny pre zabezpečenie trolejbusovej dopravy.   Uzavreté úseky v súvislosti s úplnou uzáverou okružnej križovatky:
  • Ul. Vysokoškolákov bude úplne uzavretá v dĺžke 315 metrov od čerpacej stanice Slovnaft po okružnú križovatku Ul. Vysokoškolákov, Univerzitná ul. a dopravného napojenia obchodného domu Kaufland
  • Ul. Obchodná bude úplne uzavretá v dĺžke 55 metrov od riešenej okružnej križovatky po napojenie novovybudovanej dočasnej obchádzkovej trasy
  • vetva OC Dubeň bude úplne uzatvorená v dĺžke 40 metrov od riešenej križovatky po vnútroareálové komunikácie parkoviska OC Dubeň
  V čase uzávery sú navrhnuté a dočasným dopravným značením budú označené obchádzkové trasy:
  • mestská hromadná doprava smer centrum – Vlčince – po novovybudovanej dočasnej obchádzkovej trase
  • mestská hromadná doprava smer Vlčince – centrum – po novovybudovanej dočasnej obchádzkovej trase
  • individuálna doprava smer centrum – Vlčince – bezmenná miestna komunikácia medzi parkoviskom OC Dubeň a areálom kúpaliska – Ul. Za plavárňou – Univerzitná ul.
  • individuálna doprava smer Vlčince – centrum – Ul. Matice slovenskej – Obchodná ul. – novovybudovaná dočasná obchádzková trasa
  Na základe uzávery uvedených úsekov a navrhnutých obchádzkových trás dôjde na linkách MHD č. 6 a 30 od 10.7.2023 k nasledovným obmedzeniam:
  • na trase trolejbusovej linky č. 6 dôjde k zrušeniu zastávky „OC Dubeň“ bez náhrady. Všetky spoje, ktoré v súčasnosti končili, resp. začínali pred OC Dubeň, budú predĺžené až na zastávku Matice slovenskej na sídlisku Vlčince. Alternatívou k zrušenej zastávke je zastávka Vysokoškolákov, plaváreň
  • na trase autobusovej linky č. 30 v smere na Žilinskú univerzitu dôjde k presunutiu zastávky „Internátna“ o zhruba 100 metrov na obchádzkovú trasu na Ul. Za plavárňou
  • na trase autobusovej linky č. 30 v smere do centra dôjde k zrušeniu zastávky „Internátna“ pred poliklinikou ŽILPO a jej nahradeniu zastávkou „Obchodná“. Z tohto dôvodu bude zmenená trasa linky v úseku zastávok Fatranská-Vysokoškolákov, plaváreň a spoje budú vedené po ulici Obchodná-Poštová-novovybudovaná dočasná obchádzková trasa až na zastávku Vysokoškolákov, plaváreň
  Všetky dôležité informácie sú dostupné aj na web stránke Dopravného podniku mesta Žiliny. Za vzniknuté obmedzenia sa ospravedlňujeme.