Úplná uzávera chodníka a cyklotrasy na ul. Hlboká cesta popod premostenie na ul. Sv. Cyrila a Metoda

UzáveraUzávera

Žilinská samospráva informuje o úplnej uzávere chodníka a cyklotrasy na ul. Hlboká cesta popod premostenie na ul. Sv. Cyrila a Metoda v termíne od 25.9.2023 do 15.11.2024 z dôvodu vykonávania rekonštrukčných prác na mostoch Sv. Cyrila a Metoda. Obchádzkové trasy budú vyznačené dočasným dopravným značením. Ďakujeme za pochopenie.

 

Úplná uzávera chodníka a cyklotrasy na ul. Hlboká cesta popod premostenie na ul. Sv. Cyrila a Metoda