Tohtoročnej súťaže Do práce na bicykli sa zúčastnil rekordný počet Žilinčanov

ilustračná foto - DPNB 2022ilustračná foto - DPNB 2022

Súťaž Do práce na bicykli bola aj v tomto roku pre Žilinu úspešná. Celkovo 906 účastníkov počas júna vytvorilo 258 tímov, v rámci ktorých sa do práce dopravovali na bicykloch a vďaka tejto ekologickej forme dopravy sa im podarilo ušetriť 35 230,61 kg CO₂. V rámci celoslovenskej súťaže obsadila Žilina medzi zvyšnými zapojenými samosprávami 2. miesto v počte súťažných tímov i zapojených účastníkov a v počte najazdených kilometrov jej patrí 3. miesto. 

Pre registrovaných účastníkov pripravila samospráva vo štvrtok 21. júla slávnostné vyhodnotenie súťaže v priestoroch malej zasadačky na mestskom úrade, v rámci ktorého boli víťazom odovzdané vecné ceny. Hlavnou cenou bol dámsky bicykel.

Vyhodnotenie súťaže Do práce na bicykli 2022:

Zapojilo sa 906 súťažiacich, ktorí vytvorili 258 súťažných tímov a spoločne odjazdili 111 595,81 km. Počas súťažného obdobia sa im podarilo ušetriť 35 230,61 kg CO₂. Na jedného účastníka pripadá v priemere 123,17 najazdených km.

Štatistiky zamestnávateľov:

 • spoločnosť s najvyšším počtom súťažiacich: Franke Slovakia – 196 súťažiacich, 52 tímov,
 • spoločnosť s najvyšším počtom vykonaných jázd: Scheidt-Bachmann Slovensko – 2 166 jázd,
 • spoločnosť s najvyšším počtom najazdených kilometrov: Kia Slovakia – 17 527,30 km.

Tímy s najvyšším počtom kilometrov:

 1. Vajcia na pare – elita (Kia Slovakia) – 5 583 km
 2. Transport Team (Sunqwoo hitech) – 3 278 km
 3. Vajcia na pare – jelita (Kia Slovakia) – 3 035 km

Tímy s najvyšším počtom jázd:

 1. SPPD-ZA (SPP distribúcia a.s.) – 175 jázd
 2. Vajcia na pare – elita (Kia Slovakia) – 172 jázd
 3. Zubáči (SK Dental Žilina) – 161 jázd

Umiestnenie Žiliny medzi ďalšími zúčastnenými samosprávami:

 • počet tímov: 2. miesto,
 • počet súťažiacich: 2. miesto,
 • počet kilometrov 3. miesto.

Individuálni víťazi:

 • súťažiaci s najvyšším počtom kilometrov Martin Veneny – 1 845 km,
 • súťažiaci s najvyšším počtom jázd Eva Cibová – 54 jázd.

Hlavnými cieľmi obľúbenej aktivity Do práce na bicykli je podporiť rozvoj nemotorovej, predovšetkým cyklistickej dopravy v mestách a vyzvať samosprávy na Slovensku k vytváraniu kvalitných podmienok pre ekologické druhy dopravy v meste. Okrem toho chce kampaň motivovať zamestnávateľov, aby budovali vo svojich sídlach vhodné podmienky pre zamestnancov, ktorí dochádzajú do práce na bicykli a motivovať zamestnancov, aby viac používali túto formu alternatívnej dopravy pri každodennom cestovaní do práce.

Viac informácií o súťaži, ako aj podrobné výsledky nájdete na: www.dopracenabicykli.eu.